Hallitus ja yhteystiedot

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on vuosikokousten välinen aika alkaen siitä vuosikokouksesta, jossa hänet valitaan, ja päättyen siihen vuosikokoukseen, joka pidetään kahden vuoden kuluttua valinnasta. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus ja yhteystiedot — List page from Classic Sites