Släktmöte

Vi har ett släktmöte på lördag 8.7.2017 klo 10. Vi börjar från Loma-Paksu. Anmälning behövs inte, pris för medlemmar 10 euro, andra 15 euro och barn 5 euro!
Alisivut (1): Anmälning